แผ่นเสียบสายอ่อนเบรค (Brake Hose Spring Clip)

แผ่นเสียบสายอ่อนเบรค (Brake Hose Spring Clip)

แผ่นเสียบสายอ่อนเบรค (Brake Hose Spring Clip)

ฟิลเตอร์ที่ใช้งาน